Vestfold-slekt
ID: 0724Mt1701
Kildenr.:
Kildebetegnelse: Fogdens manntall 1701 for Sandeherred
Oppbevaringssted: Riksarkivet
Kildetype: Manntall
Område: Sandeherred
Fylke: Vestfold
Listetype: Manntall
Startår: 1701
Sluttår:
Merknader til kilden: Datert 1/2. september 1701
Organisasjon: Privat
Registrert av: Ketil Firing Hanssen
Registrert når: 1998
Korr./dobbel.: Korrekturlest
Korrektur ved: Ketil Firing Hanssen
Merknader til registreringen:

| Hjem | Søk | Alle |