Vestfold-slekt
ID: 0724Viede1
Kildenr.:
Kildebetegnelse: Sandar kirkebok
Oppbevaringssted: Statsarkivet i Kongsberg
Kildetype: Diversebok
Område: Sandar prestegjeld
Fylke: Vestfold
Listetype: Viede
Startår: 1709
Sluttår: 1925
Merknader til kilden: DIVR 1 er en avskrift (utdrag av MINI 1-9), antagelig utført ved statsarkivet under forarbeide til Bygedebok for Sandar ved Lorens Berg
Organisasjon: Privat
Registrert av: Kjell Håkestad
Registrert når: 2001
Korr./dobbel.: Ingen
Korrektur ved:
Merknader til registreringen: Navn er delvis normalisert. Bare enkelte felt i kilden er registrert. Tilføyelser utført av avskriver kan i noen tilfelle være tatt med i det dataregistrerte materialet.

| Hjem | Søk | Alle |