Vestfold-slekt
ID: 0725Begravede1
Kildenr.: Tjølling MINI 1-9
Kildebetegnelse: Tjølling kirkebok nr. 1-9
Oppbevaringssted: Statsarkviet i Kongsberg
Kildetype: Kirkebok
Område: Tjølling prestegjeld
Fylke: Vestfold
Listetype: Begravde
Startår: 1671
Sluttår: 1904
Merknader til kilden: Datoer for Kirkeårene ca. 1699-1735 er fastsatt med hjelp av dataprogrammet DAGE og bør kontrolleres. Fødselsår må kontrolleres mot Kirkeboken.
Organisasjon: Privat
Registrert av: Kjell Håkestad
Registrert når: 2004
Korr./dobbel.: Ingen korrektur
Korrektur ved:
Merknader til registreringen: Person- og stedsnavn er normalisert. På grunn av stedvis dårlig lesbarhet kan det forkomme tolkningsfeil og alt bør som alltid sjekkes med kilden

| Hjem | Søk | Alle |