Vestfold-slekt
ID: 0725Dopte1
Kildenr.: Tjølling MINI 1-9
Kildebetegnelse: Tjølling kirkebok nr. 1-9
Oppbevaringssted: Statsarkviet i Kongsberg
Kildetype: Kirkebok
Område: Tjølling prestegjeld
Fylke: Vestfold
Listetype: Døpte
Startår: 1683
Sluttår: 1900
Merknader til kilden: Datoer for Kirkeårene ca. 1699-1735 er fastsatt med hjelp av dataprogrammet DAGE og bør kontrolleres.
Organisasjon: Privat
Registrert av: Kjell Håkestad
Registrert når: 2005-8
Korr./dobbel.: Ingen korrektur
Korrektur ved:
Merknader til registreringen: Person- og stedsnavn er normalisert. På grunn av stedvis dårlig lesbarhet kan det forkomme tolkningsfeil og alt bør som alltid sjekkes med kilden. Det gjøres oppmerksom på at noen navn kan forveksles, eks. Jan – Jon, Iver – Ivar, Kari – Karen etc. Etternavn er i noen grad tilført der kun gårdsnavn er nevnt. Merknader er i hovedsak ikke tatt med, da de i stor grad er uleselige.

| Hjem | Søk | Alle |