Vestfold-slekt
ID: 0725Ft1814
Kildenr.:
Kildebetegnelse: Tjølling kirkebok
Oppbevaringssted: Statsarkviet i Kongsberg
Kildetype: Kirkebok
Område: Tjølling prestegjeld
Fylke: Vestfold
Listetype: Folketelling (Personliste)
Startår: 1814
Sluttår:
Merknader til kilden: Sogneprestens telling for 1814 er en fullstendig telling med skatt, ku og hest etc. for sognet. Strandsitterene er kun registrert familievis. Sognepresten har brukt 1814-tellingen som årsregnskap for 1815 og strøket over navn ved flyttinger og dødsfall, noe som gjør enkelte data uleselige.
Organisasjon: Privat
Registrert av: Kjell Håkestad
Registrert når: 2002
Korr./dobbel.: Ingen
Korrektur ved:
Merknader til registreringen: Navn er normalisert. Det er kun tatt med personer, sted, stilling og alder (flere opplysninger finnes i originalen). Strandsittere i Østre Halsen, Kjerringvik og Ula under Tenvik er kun registrert familievis uten at bosted er spesifisert.

| Hjem | Søk | Alle |