Vestfold-slekt
ID: 0725Viede1
Kildenr.:
Kildebetegnelse: Tjølling kirkebok
Oppbevaringssted: Statsarkviet i Kongsberg
Kildetype: Kirkebok
Område: Tjølling prestegjeld
Fylke: Vestfold
Listetype: Viede
Startår: 1670
Sluttår: 1905
Merknader til kilden: DIVR 1 er en avskrift av kirkebøkene 1700-1800 ved sognepresten Niels Seiersløv Stephansen i Tjølling 1800-1833
Organisasjon: Privat
Registrert av: Kjell Håkestad
Registrert når: 2002
Korr./dobbel.: Ingen
Korrektur ved:
Merknader til registreringen: Navn er normalisert. Fedre og alder/fødselsår - er delvis tilføyd ved hjelp av bygdebøker.
Henvisninger til sider i følgene bygdebøker:

br. = Brunlanes : en bygdebok Gårds- og slektshistorie fra ca. 1780 / Astri Jahnsen. 1992. Bind 3 del 1 og 2 skrevet av Astri Jahnsen og utgitt av Larvik kommune.

he. = Hedrum bygdebok / Jan W. Krohn-Holm, 2: Gårder og slekter i Hedrum sogn. 1978. - 605 s.

sa. =Sandeherred : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold / Lorens Berg, med sær-avsnit av A.W. Brøgger, 1918. 690 s.

tj. = Tjølling bygdebok / Jan W. Krohn-Holm. - Tjølling : Tjølling kommune, 1970-1974. Gårder og Slekter


| Hjem | Søk | Alle |