Vestfold-slekt
ID: 0726Mt1701
Kildenr.:
Kildebetegnelse: Fogdens manntall 1701 for Brunlanes
Oppbevaringssted: Riksarkivet
Kildetype: Manntall
Område: Brunlanes
Fylke: Vestfold
Listetype: Manntall
Startår: 1701
Sluttår:
Merknader til kilden: Datert 1/2. sept. 1701
Organisasjon: Privat
Registrert av: Ketil Firing Hanssen
Registrert når: 2002
Korr./dobbel.: Korrekturlest
Korrektur ved: Ketil Firing Hanssen
Merknader til registreringen:

| Hjem | Søk | Alle |