Vestfold-slekt
ID: Lr1717J
Kildenr.:
Kildebetegnelse: Lægdsrulle for Totenske, Hedemarkske, Laurvikske og Jarlsbergske kompani 1719
Oppbevaringssted: Norges Riksarkiv
Kildetype: Legdsrulle
Område: Det Jarlsbergsche Compagnie
Fylke: Vestfold
Listetype: Legdsdrulle
Startår: ca. 1717
Sluttår:
Merknader til kilden:
Organisasjon: Privat
Registrert av: Ketil Firing Hanssen
Registrert når: 2006-07
Korr./dobbel.: Ingen
Korrektur ved:
Merknader til registreringen: Originalkilden inneholder også opplysninger om skyld, eier og utsed

| Hjem | Søk | Alle |