Vestfold-slekt
ID: LrOF3
Kildenr.:
Kildebetegnelse: Overformynderrulle nr. 3
Oppbevaringssted: Statsarkivet i Kongsberg
Kildetype: Overformynderrulle
Område: Larvik grevskap
Fylke: Vestfold
Listetype: Overformynderrulle
Startår: 1765
Sluttår: 1787
Merknader til kilden:
Organisasjon: Privat
Registrert av: Egil Theie
Registrert når:
Korr./dobbel.:
Korrektur ved:
Merknader til registreringen:

| Hjem | Søk | Alle |