Vestfold-slekt
ID: Mr1723U
Kildenr.: L0005
Kildebetegnelse: Eldste ruller
Oppbevaringssted: Statsarkivet i Kongsberg
Kildetype: Rulle
Område: Drammen innrulleringsdistrikt (Bragernes distrikt)
Fylke: Buskerud, Vestfold, Telemark
Listetype: Ungdomsrulle
Startår: 1723
Sluttår: 1726
Merknader til kilden:
Organisasjon:
Registrert av: Ketil Firing Hanssen
Registrert når: 2018
Korr./dobbel.: Ingen
Korrektur ved:
Merknader til registreringen:

| Hjem | Søk | Alle |