Vestfold-slekt
ID: ekstraskatt1765tjome
Kildenr.:
Kildebetegnelse: Ekstraskatten for Tjøme
Oppbevaringssted: Riksarkivet
Kildetype: Skattemanntall
Område: Tjøme
Fylke: Vestfold
Listetype: Skattemanntall
Startår: 1765
Sluttår:
Merknader til kilden: Datert Nøtterøy prestegård 31. januar 1766 og signert sogneprest Kielmann. Kildereferanse: NRA, Rentekammeret, Fogderegnskap, Ekstraskatt 1762-1772, Larvik grevskap, Eske 2034, Hylle 4A12963
Organisasjon: Privat
Registrert av: Ketil Firing Hanssen
Registrert når: 2008
Korr./dobbel.:
Korrektur ved:
Merknader til registreringen:

| Hjem | Søk | Alle |