Vestfold-slekt
ID: ekstraskatt1765tonsberg
Kildenr.:
Kildebetegnelse: Ekstraskatten for Tønsberg
Oppbevaringssted: Riksarkivet
Kildetype: Skattemanntall
Område: Tønsberg
Fylke: Vestfold
Listetype: Skattemanntall
Startår: 1765
Sluttår:
Merknader til kilden: Datert 2. januar 1765. Kildereferanse: NRA, Rentekammeret, Byregnskap, Ekstraskatten 1762-1772, Tønsberg, Eske 162, Hylle 4A13567
Organisasjon: Privat
Registrert av: Ketil Firing Hanssen
Registrert når: 2008
Korr./dobbel.:
Korrektur ved:
Merknader til registreringen:

| Hjem | Søk | Alle |