Vestfold-slekt
ID: fortifikasjonsskatt1691tonsberg
Kildenr.:
Kildebetegnelse: Fortifikasjonsskatten for Tønsberg med underliggende Holmestrand
Oppbevaringssted: Riksarkivet
Kildetype: Kontribusjonsregnskap
Område: Tønsberg, Holmestrand
Fylke: Vestfold
Listetype: Skattemanntall
Startår: 1691
Sluttår:
Merknader til kilden: Arkivreferanse: NRA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper, RA/EA-4066/R/Rh/L0158: [H1] Kontribusjonsregnskap, 1664-1692
Organisasjon: Privat
Registrert av: Ketil Firing Hanssen
Registrert når: 2023
Korr./dobbel.:
Korrektur ved:
Merknader til registreringen:

| Hjem | Søk | Alle |