Oldest rolls, Main roll, 1723-1726. Bragernes district.
ID: 1
Page: 2
Place: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
No.: 1
Given name: Joen
Last namr: Olsen Hasle
Place of birth: Bragnæs
Residence: Bragnæs
Date of enrollment: 25.05
Year of enrollment: 1723
Age: 40
Married: Gift
Service: 24 Aar ved Søen, 9 1/2 Aar udj hans Mayts. tieniste paa Flaaden for Matros og Styrmand
Remarks: Overstrøket. Transp. i Skipper Rullen som Styrmand No. 6.

| Home | Search | All | Info |