Oldest rolls, Main roll, 1723-1726. Bragernes district.
ID: 12
Page: 3
Place: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
No.: 8
Given name: Erich
Last namr: Halvorsen Holt
Place of birth: Wiigsiden
Residence: Bragnæs
Date of enrollment: 25.05
Year of enrollment: 1723*
Age: 48
Married:
Service: 18 Aar faret med Coffardie Skibe, 4 1/2 Aar i Kongens tieniste paa Flaaden for Matros, modtar ey
Remarks: Overstrøket. Transp. i apart. Rolle til Fridrichshald

| Home | Search | All | Info |