Oldest rolls, Main roll, 1723-1726. Bragernes district.
ID: 14
Page: 3
Place: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
No.: 9
Given name: Hans
Last namr: Baarsen Bragnæs
Place of birth: Gulbrandsdahlen
Residence: Bragnæs
Date of enrollment: 25.05
Year of enrollment: 1723*
Age: 45
Married: Gift
Service: 19 Aar faret med Coffardie Skibe, 10 Aar i Kongens tieniste paa Flaaden for Matros
Remarks:

| Home | Search | All | Info |