Oldest rolls, Main roll, 1723-1726. Bragernes district.
ID: 16
Page: 3
Place: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
No.: 11
Given name: Erich
Last namr: Torgiersen Modum
Place of birth: Modum
Residence: Bragnæs
Date of enrollment: 25.05
Year of enrollment: 1723*
Age: 40
Married: Gift
Service: 16 Aar ved Søen til Coffardie, 2 Aar i Kongens tieniste for Matros
Remarks:

| Home | Search | All | Info |