Oldest rolls, Main roll, 1723-1726. Bragernes district.
ID: 19
Page: 4
Place: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
No.: 14
Given name: Ole
Last namr: Johansen Bragnæs
Place of birth: Bragnæs
Residence: Bragnæs
Date of enrollment: 25.05
Year of enrollment: 1723*
Age: 32
Married: Gift
Service: 7 Aar ved Søen, 4 1/2 Aar i Kongens tieniste paa Flaaden
Remarks:

| Home | Search | All | Info |