Oldest rolls, Main roll, 1723-1726. Bragernes district.
ID: 233
Page: 36
Place: Tønsberg Bye med Byetangen
No.: 201
Given name: Ole
Last namr: Sørensen Tønsberg
Place of birth: i Slagen
Residence: Tønsberg
Date of enrollment: 12.06
Year of enrollment: 1723*
Age: 37
Married:
Service: 17 Aar faret ved Søen, 3 1/2 Aar i Kongens tieniste sidste Orlog, modtar ej
Remarks: Overstrøket. Transp. til gamel Mandskab under No. 7

| Home | Search | All | Info |