Oldest rolls, Main roll, 1723-1726. Bragernes district.
ID: 24
Page: 5
Place: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
No.: 19
Given name: Christen
Last namr: Christensen Bragnæs
Place of birth: Bragnæs
Residence: Bragnæs
Date of enrollment: 25.05
Year of enrollment: 1723*
Age: 44
Married: Gift
Service: 23 Aar faret ved Søen, 10 Aar i Kongens tieniste
Remarks:

| Home | Search | All | Info |