Oldest rolls, Main roll, 1723-1726. Bragernes district.
ID: 3
Page: 2
Place: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
No.: 2
Given name: Niels
Last namr: Sørensen Gullov
Place of birth: Bragnæs
Residence: Bragnæs
Date of enrollment: 25.05
Year of enrollment: 1723*
Age: 38
Married: Gift
Service: 18 Aar ved Søen med Coffardie Skibe. 9 1/2 Aar udj hans Mayts. tieniste paa Flaaden for Matros
Remarks:

| Home | Search | All | Info |