Oldest rolls, Main roll, 1723-1726. Bragernes district.
ID: 4
Page: 2
Place: Bragnæs Kiøbstad med underliggende Bragerøen og Landfaløen, samt Liersund paa den Østre siide af Drammens-Elfs ladde og strandsidder pladse
No.: 3
Given name: Tallak
Last namr: Larsen Watterland
Place of birth: Sognedahl, Ullesager
Residence: Bragnæs
Date of enrollment: 25.05
Year of enrollment: 1723*
Age: 50
Married: Gift
Service: 24 Aar ved Søen, været i tienisten 1700 og i sidste Krig for Matros 10 1/2 Aar
Remarks: Overstrøket. Transp. i Ap. Roulle No. 6

| Home | Search | All | Info |