Oldest rolls, Reserve roll, 1723-1726. Bragernes district.
ID: 173
Page: 46
Place: Porsgrund
Post: Matros
No.: 8
Given name: Salve
Last namr: Simensen
Place of birth: Gierpen Sogn
Residence: Porsgrund
Age: 52
Married: Gift
Date of enrollment: 28.06
Year of enrollment: 1723
Service: Aars tiener ved Holmen i 3 aar, 9 1/2 Aar i tienisten sidste orlog
Remarks: Overstrøket. Død d 1 February 1725 effter indkommen Raport fra Lieuten. Styer

| Home | Search | All | Info |