Oldest rolls, Reserve roll, 1723-1726. Bragernes district.
ID: 26
Page: 8
Place: Strømsøe med Tangen
Post: Matros
No.: 9
Given name: Anders
Last namr: Engelbretsen
Place of birth: Landfaløen
Residence: Strømsøe
Age: 42
Married: Gift
Date of enrollment: 28.05
Year of enrollment: 1723
Service: 7 1/2 Aar i Kongens tieniste sidste orlog, og formedelst blesseur dimitteret
Remarks:

| Home | Search | All | Info |