Oldest rolls, Reserve roll, 1723-1726. Bragernes district.
ID: 32
Page: 8
Place: Strømsøe med Tangen
Post: Matros
No.: 14
Given name: Peder
Last namr: Hovolsen Biunne
Place of birth: Biunne i Tønsberg Lehn
Residence: Tangen
Age: 54
Married: Gift
Date of enrollment: 07.08
Year of enrollment: 1723
Service: Været i tienisten 1700 og sidste Orlog 10 1/2 Aar
Remarks:

| Home | Search | All | Info |