Oldest rolls, Reserve roll, 1723-1726. Bragernes district.
ID: 36
Page: 9
Place: Strømsøe med Tangen
Post: Matros
No.: 18
Given name: Hans Hendrich
Last namr: Stephensen
Place of birth: Tangen
Residence: Tangen
Age: 34
Married: Gift
Date of enrollment: 11.04
Year of enrollment: 1723
Service: 8 Maaneder i hans Mayts. tieniste sidste orlog, og derfra Casseret formedelst hand haver Brok
Remarks:

| Home | Search | All | Info |