Oldest rolls, Reserve roll, 1723-1726. Bragernes district.
ID: 90
Page: 23
Place: Nøtterøe
Post: Matros
No.: 23
Given name: Christopher
Last namr: Olsen Frebervig
Place of birth: Teyen
Residence: Teyen
Age: 27
Married:
Date of enrollment: 07.07
Year of enrollment: 1723
Service: 1 1/2 Aar i Kongens tieniste sidste orlog, dimitteret formedelst et tilfælde af Brok
Remarks: Overstrøket. Transporteret til Holmestrand under No 5 d 20 Martj 1726

| Home | Search | All | Info |