Vestfold Roots: Census 1710. Tønsberg and Holmestrand.

274 hits. Click ID for individual details.

Page: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>>]

ID Image Place Heading Position Given name Last name Remarks
176 BildeTønsbergHerforuden Ere her i Byen Boendes efterschrefne Præsteæncher JohanneBræmme?Sal. Hr. Østen Swerdrup, fordum Sognepræst till Holte Præstegield, Hans Efterlate Ænche
177 BildeTønsbergHerforuden Ere her i Byen Boendes efterschrefne Præsteæncher MarenOrlofSal. Hr. Otte Ørbech, fordum Sognepræst till Ringeboe Præstegield J Guldbrandsdahlen, Hans Efterlate Ænche
178 BildeTønsberg  SophiaMortensdaaterDesligeste her boende, Sophia Mortensdaater, sal. Borgemester Jfver Madtzens efterleversche
179 BildeTønsbergJtem Byens BethienteUnderfogdenLauridtzChristensen
180 BildeTønsbergJtem Byens BethienteWegterHansChristensen
181 BildeTønsbergJtem Byens BethienteWegterAndersAmundsen
182 BildeTønsbergJtem Byens BethienteByens thienerErichAndersen
183 BildeTønsbergFatige Lemmer*   Endelig er og her i Byen boende, en heell Haab fatige Lemmer, af Mand og Qvinde Kiøn, som Niuder Aarlige af de fatiges penge, till Deris underholdning, Efter Fundatzerne, og de fatigis Jndretede bog, Hvis Nafn her udi at Indføere, Eragtes U-Nødig, for at iche widtløftige dete Mandtall, Mens om om Høygunstigst forlangis, kand der paa Jndsendes?, En Særdeelis Forteignelse
184 BildeHolmestrandKongelig BetienteWeledle og Welbr. Hr. ObristeLieutenantGeorgStarch
185 BildeHolmestrandKongelig BetienteHr. Commerce CommissariusPederJensen Heggelund
186 BildeHolmestrandKongelig BetienteKongel. May.ts Tolder Sr.SamuelTralou
187 BildeHolmestrandKongelig BetienteContraleurSøfrenSøfrensen
188 BildeHolmestrandBorgere AndersPedersen Styrmand
189 BildeHolmestrandBorgere JanHansen Bacher
190 BildeHolmestrandBorgere ChristenChristensen
191 BildeHolmestrandBorgere RasmusJensen
192 BildeHolmestrandBorgere PederAndersen Styrmand
193 BildeHolmestrandBorgere LaersJansen Bacher
194 BildeHolmestrandBorgere RasmusMichelsen
195 BildeHolmestrandBorgere RasmusChristensen
196 BildeHolmestrandBorgere NielsSøfrensen
197 BildeHolmestrandBorgere FredrichFredrichsen
198 BildeHolmestrandBorgere JonasThommesen
199 BildeHolmestrandBorgere LorrendtzHansen
200 BildeHolmestrandBorgere HansJansen Bacher

Page: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>>]

| Home | Search | All | Info |