Buskerud

  115 Maren Katrine Knutsdatter    Kongsberg; Grinda u. Orrevål, Vivestad     1794   e. 1865
  192 Jakob Nikolaisen         Eiker, Buskerud; Mellom Firing, Ramnes     1710    1796
  193 Anne Malene Jakobsdatter     Eiker, Buskerud; Mellom Firing, Ramnes     1731    1773
  230 Knut Isaksen Zinchler      Kongsberg                   1755
  231 Berte Marie Kristoffersdatter  Landegga, Sandsvær; Kongsberg         1756    1798
  386 Jakob Hansen           Vestfossen, Øvre Eiker                 ca. 1750
  387 Kari Paulsdatter         Lundteigen, Øvre Eiker             1704   f. 1738
  460 Isak Gregersen Zinchler     Eiker; Kongsberg                1710   e. 1777
  461 Margrethe Marie Knutsd. Møller  Kongsberg                 ca. 1719    1758
  462 Kristoffer Gjermundsen      Landegga og Lauar, Sandsvær
  772 Hans Jakobsen          Hals, Øvre Eiker
  774 Paul Torsen           Gorud, Øvre Eiker             ca. 1640    1735
  775 Berthe Gislesdatter       Gorud, Øvre Eiker             ca. 1664    1739
  852 Amund Eriksen          Gåsum, Svene; Stålerød, Andebu       ca. 1660    1709
  853 Guri Olsdatter          Håvardsrud, Svene; Stålerød, Andebu    ca. 1664    1736
  852 Amund Eriksen          Gåsum, Svene; Stålerød, Andebu               1709
  920 Gregers Sinclair         Eiker                   ca. 1658    1712
  921 Isabella Christiansdatter    Eiker; Kongsberg                      1726
  922 Knut Willumsen Møller      Kongsberg                 ca. 1694   f. 1750
  923 Anne Katrine Henriksd. Landsverk Kongsberg                 ca. 1697    1750
 1704 Erik Haagensen          Gåsum, Svene                ca. 1630
 1840 David Sinclair          Bragernes                         1678
 1841 Maren Andersdatter        Bragernes                         1705
 1842 Christian Weinschenk       Vestfossen, Eiker             ca. 1632    1715
 1844 Willum Knutsen Møller      Kongsberg                         1712
 1845 Barbro Andersdatter Kahn     Kongsberg
 1846 Henrik Landsverk         Kongsberg                         1699
 1847 Anna Jonsdatter         Kongsberg                         1714
 3049 Kari Dyresdatter         Evju, Sandsvær               ca. 1630    1705
 6098 Dyre Evju            Evju, Sandsvær

Til anetavlen