Prestens manntall 1664. Stokke.
ID: 18
Gård: Mellsom, vnderbrugende gaarder Houg, Nørdre Hualberg, Søndre Hualberg, Mid Hualberg
Skyld: !!
Fornavn: Effuen
Etternavn: Rasmusøn
Alder: 62
Stilling: Huusmend
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |