Prestens manntall 1664. Stokke.
ID: 197
Gård: Vestre Gennestad
Skyld: 5 pd 6 mrk smør
Fornavn: Søffren
Etternavn: Vellichsøn
Alder: 37
Stilling: Opsiddere
Merknader: brug: halt

| Hjem | Søk | Alle | Info |