Prestens manntall 1664. Stokke.
ID: 198
Gård: Rømmingen
Skyld: 1 skpd malt
Fornavn: Niels
Etternavn: Hansøn
Alder: 53
Stilling: Opsiddere
Merknader: bruger halt

| Hjem | Søk | Alle | Info |