Prestens manntall 1664. Stokke.
ID: 202
Gård: Rømmingen
Skyld: 1 skpd malt
Fornavn: Erick
Etternavn: Evindsøn
Alder: 20
Stilling: Tienestedrenge
Merknader: Er soldat

| Hjem | Søk | Alle | Info |