Prestens manntall 1664. Stokke.
ID: 21
Gård: Mellsom, vnderbrugende gaarder Houg, Nørdre Hualberg, Søndre Hualberg, Mid Hualberg
Skyld: !!
Fornavn: Oluff
Etternavn: Christensøn
Alder: 19
Stilling: Huusmend
Merknader: er Soldat

| Hjem | Søk | Alle | Info |