Prestens manntall 1664. Stokke.
ID: 211
Gård: Skilbred
Skyld: 1 skpd malt
Fornavn: Anders
Etternavn: Tøstolsøn
Alder: 14
Stilling: Tienestedrenge
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |