Prestens manntall 1664. Stokke.
ID: 213
Gård: Øffre Møgenæs
Skyld: 1 skpd 1 fjerding mel
Fornavn: Christopher
Etternavn: Søffrensøn
Alder: 20
Stilling: Sønner
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |