Prestens manntall 1664. Stokke.
ID: 225
Gård: Nedre Logen
Skyld: 4 huder
Fornavn: Søffren
Etternavn: Ougensøn
Alder: 32
Stilling: Opsiddere
Merknader: brug: halt

| Hjem | Søk | Alle | Info |