Prestens manntall 1664. Stokke.
ID: 3
Gård: Skersnæs
Skyld: !!
Fornavn: Niels
Etternavn: Søffrensøn
Alder: 20
Stilling: Tienestedrenge
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |