Prestens manntall 1664. Stokke.
ID: 327
Gård: Lille Toren
Skyld: 2 1/2 pd 3 mrk smør
Fornavn: Hans
Etternavn: Toresøn
Alder: 50
Stilling: Opsiddere
Merknader: brug: alt

| Hjem | Søk | Alle | Info |