Prestens manntall 1664. Stokke.
ID: 333
Gård: Lunden
Skyld: 7 lpd malt
Fornavn: Søffren
Etternavn: Lauritz
Alder: 24
Stilling: Sønner
Merknader:

| Hjem | Søk | Alle | Info |