Prestens manntall 1664. Stokke.
ID: 341
Gård: Ormestad
Skyld: 1 pd (smør)
Fornavn: Christopher
Etternavn: Alffsøn
Alder: 19
Stilling: Sønner
Merknader: er solldatt

| Hjem | Søk | Alle | Info |