Vestfold-slekt: Skifteregister 1700-1766. Stokke.

Søket ga 550 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID År Stilling Navn Sted Startdato Sluttdato Skifteprotokoll Tidsrom Side
26 1705 Halvor Hans.Døvle09.11.1705 11700-1715173b
27 1705 Anne Pålsd.Døvle09.11.1705 11700-1715175b
28 1705 Anders Kristens.Melsom-eie10.11.1705 11700-1715176b
29 1705 Mikkel Ivers. WulfSjuerød10.11.1705 11700-1715178
30 1705 Hans Jons.Ramsum11.11.1705 11700-1715180
31 1705 Kristoffer Sørens.Øvre Møkkenes12.11.1705 11700-1715182b
32 1705 Jøran Madsd.Øvre Møkkenes12.11.1705 11700-1715182b
33 1705 Søren Åsmunds.Gjein13.11.1705 11700-1715184b
34 1705 Anders Kristoffers.Daler13.11.1705 11700-1715185b
35 1706 Anne Pedersd.Vear22.02.1706 11700-1715186b
36 1706 Hans Helges.Kleppan22.02.1706 11700-1715187
37 1706 Liv Andersd.Russeltvedt23.02.1706 11700-1715188b
38 1706 Anne Nilsd.Olsrød23.02.1706 11700-1715189b
39 1706 Lars Svends.Vølen24.02.1706 11700-1715191
40 1706 Karen Nilsd.Ramsum24.02.1706 11700-1715191b
41 1706 Anne Iversd.Søndre Borge25.02.1706 11700-1715193
42 1706 Anne Pedersd.Skogen25.02.1706 11700-1715196
43 1706 Maren Kristoffersd.Årholt26.02.170627.02.170611700-1715197b
44 1706 Anne Arnesd.Øvre Hontvedt01.03.1706 11700-1715203b
45 1706 Guttorm Lars.Nedre Hontvedt01.03.1706 11700-1715204b
46 1706 Maren Helgesd.Gjerløv02.03.1706 11700-1715206
47 1706 Jakob Gulbrands.Buer03.03.1706 11700-1715208b
48 1706 Nils Hans.Illestad i Arnadal03.03.1706 11700-1715210b
49 1706 Lorens Petters.Vårnes14.12.1706 11700-1715250b
50 1706 Jon Lars.Ragnildrød15.12.1706 11700-1715252b

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |