Vestfold-slekt: Skifteregister 1700-1766. Stokke.

Søket ga 550 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID År Stilling Navn Sted Startdato Sluttdato Skifteprotokoll Tidsrom Side
76 1711 Else Jakobsd.Gjein29.10.1711 11700-1715418b
77 1711 Anders Tjøstolfs.Anholt30.10.1711 11700-1715420b
78 1711 Marte Kristensd.Vennerød31.10.1711 11700-1715421b
79 1712 Ole Kristoffers.Årholt07.10.171209.10.171211700-1715436b
80 1713 Jakob Mads.Sjuestokk04.09.1713 11700-1715456b
81 1713 Kristen Peders.Fekja05.09.1713 11700-1715458
82 1713 Kari Andersd.Klåstad06.09.1713 11700-1715459b
83 1713 Hans Ols.Kile07.09.171309.09.171311700-1715461
84 1713 Håkon Ols.Russeltvedt09.09.1713 11700-1715463b
85 1713 Anne Sørensd.Øvre Hontvedt09.09.1713 11700-1715465b
86 1713 Ole Matias.Øvre Hontvedt09.09.1713 11700-1715466
87 1713 Mari Halvorsd.Rømminga19.09.1713 11700-1715466b
88 1714 Peder Ols.Anholt19.04.1714 11700-1715496
89 1714 Håkon Eriks.Søndre Holt20.04.1714 11700-1715498b
90 1714 Anne Rasmusd.Alby19.10.1714 11700-1715518
91 1714 Nils Anders.Alby19.10.1714 11700-1715519
92 1715 Vidkun Halvors.Gjerløv12.06.1715 11700-1715526
93 1715 Vidkun Halvors.Gjerløv12.06.1715 2171539
94 1715 Anne Nilsd.Tangen12.10.1715 21715172
95 1715 Anne Jansd.Fen14.10.1715 21715180
96 1715 Jørgen Peders.Fen15.10.1715 21715189
97 1715 Hans Peders.Gjellsås18.10.1715 21715194
98 1715 Else Kristensd.Fen15.10.1715 21715200
99 1715 Idde Mikkelsd.Vestre Var15.10.1715 21715206b
100 1715 Ingeborg Nilsd.Bærevar16.10.1715 21715212

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |