Vestfold-slekt: Nøtterøy kirkebok. Døpte 1686-1814.

Søket ga 8279 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Side År Født dato Døpt dato Stadf. dato Sogn Navn Kjønn Ekte/ Uekte Stilling far Fornavn far Etternavn far Bosted far Stilling mor Fornavn mor Etternavn mor Bosted mor
1 1931686 25.03.1686  Andersm  Anders N. Næs    
2 1931686 28.03.1686  Karik  Gunder Hudø    
3 1931686 ??.05.1686  Andersm  Ingebregt Kiøle    
4 1931686 ??.07.1686  Paulm  Christof. Lindh.    
5 193168614.08.168615.08.1686  Sørnm  Sørn N. Gibøe    
6 193168614.08.168615.08.1686  Haagenm  Sørn N. Gibøe    
7 1931686 19.08.1686  Laersm  Laers Torbenrød    
8 1931686 14.09.1686  Marthek  Tord Oser.    
9 1931686 17.09.1686  Esbenm  Esben Bugaard.    
10 1931686 26.09.1686  Anek  Anders Hellesm.    
11 1931686 22.09.1686   ??u        
12 1931686 10.10.1686  Ingriku Truls Trolt.    
13 1931686 16.10.1686  Hansm  Torger Rubberød    
14 1931686 17.10.1686  Karik  Anders Goen    
15 1931686 09.11.1686  Sørnm  Hans N. Semb    
16 1931686 09.11.1686  Laersm  Niels Herestad    
17 1931686 10.11.1686  Jacobm  Amund Svelvig    
18 1931686 24.11.1686  Matthiasm  Tord Torød    
19 1931686 28.11.1686  Laersm  Christof. Buer    
20 1941687 22.01.1687  Andersm  Paul Nøtterød    
21 1941687 ??.03.1687  Henricm  Ole Brøsse    
22 1941687 05.03.1687  Nielsm  Rasmus Hejrestad    
23 1941687 14.04.1687  Joenm  Jens Stangeby    
24 1941687 24.04.1687  Sisselk  Ambiøn Glomsteen    
25 1941687 28.04.1687  Marik  Christof. Helgestad    

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |