Fogdens manntall 1664. Sandeherred tinglag.
ID: 8
Fornavn: Søffren
Etternavn: Søffrens.
Alder: 17
Stilling: Sønner
Merknad person:
Gård: Houhemb
Gårdslag: Fulde gaarder
Skyld: Skylder 6 pund Smør
Merknad gård:
Sogn: Sandeherridt
Tinglag: Sandeherridt
Amt: Brunlaug Lehn
Side: 155

| Hjem | Søk | Alle | Info |