Vestfold-slekt: Fogdens manntall 1664. Sandeherred tinglag.

Søket ga 462 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknad person Gård Sogn
1OlluffJacobsen55OpsidereBruger ald gaardenØffre ThaarestadSandeherridt
2SuendSuendsen64OpsidereBruger 2 parterNædre ThaarestadSandeherridt
3GunnerSuensen15Sønner Nædre ThaarestadSandeherridt
4AnundSuensen20Drenge Nædre ThaarestadSandeherridt
5JacobGundersen30OpsidereBruger 3 parterNædre ThaarestadSandeherridt
6GunderKnudsen66Husmend Nædre ThaarestadSandeherridt
7KnudJørgensen25OpsidereBruger 1/2 partenHouhembSandeherridt
8SøffrenSøffrens.17Sønner HouhembSandeherridt
9GunnilIffuersdatter OpsidereBruger 1/2 partenHouhembSandeherridt
10ChristenSuennungsen12Drenge HouhembSandeherridt

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |