Vestfold-slekt: Fogdens manntall 1664. Sandeherred tinglag.

Søket ga 462 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknad person Gård Sogn
1 OlluffJacobsen55OpsidereBruger ald gaardenØffre ThaarestadSandeherridt
2 SuendSuendsen64OpsidereBruger 2 parterNædre ThaarestadSandeherridt
3 GunnerSuensen15Sønner Nædre ThaarestadSandeherridt
4 AnundSuensen20Drenge Nædre ThaarestadSandeherridt
5 JacobGundersen30OpsidereBruger 3 parterNædre ThaarestadSandeherridt
6 GunderKnudsen66Husmend Nædre ThaarestadSandeherridt
7 KnudJørgensen25OpsidereBruger 1/2 partenHouhembSandeherridt
8 SøffrenSøffrens.17Sønner HouhembSandeherridt
9 GunnilIffuersdatter OpsidereBruger 1/2 partenHouhembSandeherridt
10 ChristenSuennungsen12Drenge HouhembSandeherridt
11 PederSuendsen50OpsidereBruger 1/2 gaardenWaggestadSandeherridt
12 AaseThoersdater OpsidereBruger 1/2 gaardenWaggestadSandeherridt
13 MichelHansen12Drenge WaggestadSandeherridt
14 SøffrenTharrals.26DrengeEhr SoldatWaggestadSandeherridt
15 SøffrenRasmus.58OpsidereLensmand. Bruger ald gaardenSujnesSandeherridt
16 OlluffSøffrensen26Sønner SujnesSandeherridt
17 OlleNielsen23Drenge SujnesSandeherridt
18 IffuerLauridtsen14Drenge SujnesSandeherridt
19 ThoerTholffsen58OpsidereBruger ald gardenØstre SembSandeherridt
20 TholffThoersen14Sønner Østre SembSandeherridt
21 HansSøffrensen60OpsidereBruger 1/2 gaardenMellumb SæmbSandeherridt
22 ArffueJoensen30OpsidereBruger 1/2 gardenMellumb SæmbSandeherridt
23 NielsThoersen46OpsidereBruger ald gardenSyndre SæmbSandeherridt
24 MichelHansen26DrengeEhr halff gallSyndre SæmbSandeherridt
25 InguorThoersen48OpsidereBruger ald gaardenKlaffuenesSandeherridt

Side: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |