Vestfold-slekt: Fogdens manntall 1664. Sandeherred tinglag.

Søket ga 462 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknad person Gård Sogn
101 SiffrjErichs. %Erichsdat.%38OpsidereBruger 3diepartenNørdre StrandSandeherridt
102 HansIffuersen14Drenge Nørdre StrandSandeherridt
103 PederBentsen70OpsidereBruger 1/2 gaardenSyndre StrandSandeherridt
104 HendrichPedersen28OpsidereBruger 1/2 gaardenSyndre StrandSandeherridt
105 HansEffuens.13Drenge Syndre StrandSandeherridt
106 OlluffEffuensen37OpsidereBruger 1/2 gaardenMouffSandeherridt
107 JensEffuensen34OpsidereBruger 1/2 gaardenMouffSandeherridt
108 GullichEffuens.14Drenge MouffSandeherridt
109 TholffOlsen54Husmend MouffSandeherridt
110 AndersErichsen32OpsidereBruger ald gaardenBugaardenSandeherridt
111 JacobNielsen58OpsidereBruger ald gaardenHouffueneSandeherridt
112 TarraldArnesen60HusmendGaar och tiggerHouffueneSandeherridt
113 HansAmunds.24OpsidereBruger ald gaardenWirichSandeherridt
114 SiffuerAmundtsen15Drenge WirichSandeherridt
115 JensHelgesen38OpsidereBruger 1/2 gardenBrønnumbSandeherridt
116 GulljchToersen21OpsidereBruger 1/2 gardenBrønnumbSandeherridt
117 ThoerJensen66Husmend BrønnumbSandeherridt
118 HansSøffrens.38OpsidereBruger de 2 parterLyssestadSandeherridt
119 SøffrenIffuersen63OpsidereBruger trediepartenLyssestadSandeherridt
120 IffuerSørrensen29SønnerEr SoldatLyssestadSandeherridt
121 TryggeSøffrens.23SønnerEhr SoldatLyssestadSandeherridt
122 OlluffSøffrens.25Sønner LyssestadSandeherridt
123 OlluffAnders.15Drenge LyssestadSandeherridt
124 ThoerAugustins.80HusmendGaar och tiggerLyssestadSandeherridt
125 OlluffEjluffsen63OpsidereBruger ald gaardenWæstre HysestadSandeherridt

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |