Vestfold-slekt: Fogdens manntall 1664. Sandeherred tinglag.

Søket ga 462 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknad person Gård Sogn
51 AnundNielsen14Drenge WnnebergSandeherridt
52 JacobOlluffsen38OpsidereBruger 1/2 gaardenSyndre FrombSandeherridt
53 AndersHarraldsen29OpsidereBruger 1/2 gaardenSyndre FrombSandeherridt
54 ThoerEndresen60OpsidereBruger ald gaardenNørdre SuerstadSandeherridt
55 NielsKnudtsen60OpsidereBruger 1/2 gardenSyndre SuerstadSandeherridt
56 RasmusNielsen13Sønner Syndre SuerstadSandeherridt
57 SuendSuendsen29OpsidereBruger 1/2 gaardenSyndre SuerstadSandeherridt
58 HansIffuersen56OpsidereBruger halgardenNedre GoegstadSandeherridt
59 MarjToersdatr. OpsidereBruger 1/2 gaardenNedre GoegstadSandeherridt
60 IffuerToers.24SønnerEhr WanføhrNedre GoegstadSandeherridt
61      Øffre GoegstadSandeherridt
62 GuldmundNielsen33OpsidereBruger ald gardenØffre GiegstadSandeherridt
63 BendtOluffsen42OpsidereBruger 1/2 gaardenWæstre GiegstadSandeherridt
64 HansMichelsen38OpsidereBruger 1/2 gaardenWæstre GiegstadSandeherridt
65 LauridtsGulichsen49OpsidereBruger 1/2 gardenØstre KamfiordSandeherridt
66 JacobLauridtsen16SønnerWanføhrØstre KamfiordSandeherridt
67 SøffrenHalffuors.38OpsidereBruger 1/2 gaardenØstre KamfiordSandeherridt
68 SøffrenAnunds.89OpsidereBruger ald gardenWæstre KamfiordSandeherridt
69 HalffuorKnudsen90Husmend Wæstre KamfiordSandeherridt
70 MichelThoersen43OpsidereBruger ald gaardenNædre HasleSandeherridt
71 MichelSøffrensen24Drenge Nædre HasleSandeherridt
72 HansHansen30OpsidereBruger 1/2 gaardenØffre HasleSandeherridt
73 ThoerHansen26OpsidereBruger 1/2 gaardenØffre HasleSandeherridt
74 ThoerPeders.14Drenge Øffre HasleSandeherridt
75 AnfindHansen15Drenge Øffre HasleSandeherridt

Side: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |