Vestfold-slekt: Fogdens manntall 1664. Sandeherred tinglag.

Søket ga 462 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknad person Gård Sogn
201 PederHalffuors.13Sønner NambløesSandeherridt
202      Nørdre SchallebergSandeherridt
203 OlluffSebiørsen60OpsidereBruger ald gardenRyoenSandeherridt
204 HansOlsen22SønnerEhr SoldatRyoenSandeherridt
205 PouelLauridtsen50OpsidereBruger ald gaardenBergenSandeherridt
206 HansOlluffs.54OpsidereBruger 1/2 gardenSchaarenSandeherridt
207 MichelHansen22OpsidereBruger 1/2 gaardenSchaarenSandeherridt
208 EllenSimensdater OpsidereEn Enche. Bruger ald gardenHønnerøedSandeherridt
209 HalffuorRasmusen37OpsidereBruger ald gaardenRaastadSandeherridt
210 ErichRasmus.30OpsidereBruger 1/2 gaardenFrøberrigSandeherridt
211 JohanJoensen30OpsidereBruger 1/2 gaardenFrøberrigSandeherridt
212 SøffrenRasmusen32DrengeEn KrøblingFrøberrigSandeherridt
213 GunderRasmusen12Drenge FrøberrigSandeherridt
214 JensSuendsen37OpsidereBruger ald gaardenØstre FrøberrigSandeherridt
215 ChristopherLauridtsen66OpsidereBruger ald gardenArøenSandeherridt
216 OlluffIffuersen54OpsidereBruger ald gardenSiuffueSandeherridt
217 GunderHalffuors.78OpsidereBruger 1/2 gardenHielmbyeSandeherridt
218 OlluffNielsen58OpsidereBruger 1/2 gardenHielmbyeSandeherridt
219 HansSøffrensen12Drenge HielmbyeSandeherridt
220 PouelHans.68OpsidereBruger ald gaardenBergenSandeherridt
221 ChristopherAnundsen50OpsidereBruger ald gaardenEjeneSandeherridt
222 VellichEjluffsen52OpsidereBruger 1/2 gaardenSchouffuenSandeherridt
223 JacobWellichsen22OpsidereBruger 1/2 gaardenSchouffuenSandeherridt
224 LauridtsArnesen48OpsidereBruger ald gaardenBendtz RøedSandeherridt
225 OlluffThoersen30OpsidereBruger ald gaardenOuffueSandeherridt

Side: [<<] ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |