Vestfold-slekt: Fogdens manntall 1664. Sandeherred tinglag.

Søket ga 462 treff. Klikk på ID for detaljer for hver enkelt post.

Side: [<<] ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [>>]

ID Fornavn Etternavn Alder Stilling Merknad person Gård Sogn
276 OlluffAnders.50OpsidereBruger ald gaardenKollerøedSandeherridt
277 LauritzOlsen16Sønner KollerøedSandeherridt
278 KnudRasmusen70OpsidereBruger 1/2 gaardenFoxerøedSandeherridt
279 GouteKnudtsen30OpsidereBruger 1/2 gaardenFoxerøedSandeherridt
280 AndersAnders.62OpsidereBruger ald gardenBiørnumbrøedSandeherridt
281 HalffuorPetters.56OpsidereBruger ald grd.LingelembSandeherridt
282 MichelHalffuorsen22SønnerEr SoldatLingelembSandeherridt
283 RasmusChristens.33OpsidereBruger ald grd.BræcheSandeherridt
284 JoenKnudtsen59OpsidereBruger ald gaardenFeennSandeherridt
285 AnundBørges.40OpsidereBruger ald gaardenOrerøedSandeherridt
286 BørgeLauridtsen86HusmendEhr WanføhrOrerøedSandeherridt
287 KieldJohansen50OpsidereBruger ald gaardenRoffueSandeherridt
288 JohanKieldsen14Sønner RoffueSandeherridt
289 KnudTuffue50OpsidereBruger ald gaardenTuffueSandeherridt
290 OlluffAasualds.48OpsidereBruger ald gaardenBoleSandeherridt
291 DirichJacobsen63OpsidereBruger ald gardenWnnebergSandeherridt
292 MatthiasPeders.60OpsidereBruger ald gardenSmerøedSandeherridt
293 JohanMatthias.26Sønner SmerøedSandeherridt
294 OlluffMathiasen16Sønner SmerøedSandeherridt
295 LauridtsOlsen74OpsidereBruger ald gardenSchallebergSandeherridt
296 AnundJohansen63OpsidereBruger ald gaardenSyndre SchallebergSandeherridt
297 HansGunders.36OpsidereBruger ald gaardenMønnerøedSandeherridt
298 ChristenOlsen36OpsidereBruger ald grd.WæstadSandeherridt
299 GuldmundChristoffersen100HusmendGaar och tiggerWæstadSandeherridt
300 BiørnHansen30OpsidereBruger ald gaardenHaufaldenSandeherridt

Side: [<<] ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [>>]

| Hjem | Søk | Alle | Info |